5 ledna, 2019

Telematika

Monitorování provozu vozidel je známo hlavně z oblasti automobilové dopravy. Představit si dnes práci dispečera bez tohoto systému je prakticky nemožné. Stejná situace se však může vyskytovat i ve Vašem podniku, a právě tady Vám systém GPS Agro nabízí pomocnou ruku.

Díky nové aplikaci na adrese www.vidimte.cz můžete sledovat provoz a trajektorii vozidel na třech variantách mapových podkladů: klasické vektorové mapě, ortofotomapě a také na terénní mapě, kde můžete také vidět vrstevnice.


Prvním přínosem je bezesporu aktuální informace o tom, kde se nacházejí Vaše stroje a jak jsou s prací daleko.

S naším systémem speciálně vyvinutým pro potřeby Vás, zemědělců, získáte okamžitý přehled o poloze stroje (do mapy dokonce zavedeme i Vaše půdní bloky podle LPISu), o jeho aktuální rychlosti, a popřípadě i o jeho aktuální činnosti. Zaměříte-li svoji pozornost na činnost jednoho stroje, systém bude automaticky doplňovat trajektorii při každé změně pozice (už žádné opakované načítání seznamu jízd), to se může hodit například u kombajnů, secích strojů atd, zkrátka tam, kde chcete být informováni o postupu prací. Pomocí hranic bloků můžeme oddělit přejezdy od práce a tím od sebe oddělit čas strávený na pozemku, čas strávený přejezdem a podobně i s phm. To získáte rychle, přesně a vše bez práce spojené s procházením nepřesných výkazů práce.

 


Ve statistikách potom můžete kontrolovat kdy Vaši zaměstnanci začali pracovat, kdy s prací skončili, jak velkou část směny tvořily prostoje atd. Při cenách techniky, která se pohybuje v řádech milionů korun, je jistě dobré dbát na co nejvyšší produktivitu a vytížení stroje.

 


Další podstatnou funkcí systému je tvorba grafů rychlosti a stavu paliva v nádrži, díky kterým máte pod kontrolou i ožehavou otázku nakládání s PHM. Pro více informací ohledně měření stavu paliva v nádrži nás kontaktujte zde.

Po osobní konzultaci Vám stanovíme nabídku na řešení, které bude ušité na míru každému podniku, tak abyste byli spokojeni. Díky importu elektronických dokladů o tankování je systém schopen porovnat realitu s vykazovaným tankováním.

 

Doplňky k systému GPS Agro


Klávesnice Agro pro systém Helios

Volitelná součást montáže, slouží k volbě činností, rozlišování řidičů a monitorování výkonu dělníka (počet hektarů…). Při propojení systému s účetním systémem Helios jsou díky ní tvořeny různé výkazy. Data shromáždená pomocí této klávesnice mohou být využita například pro tvorbu výkazů o zelené naftě, postřicích, ale také jsou jasně vypovídající o práci obsluhy stroje, takže mohou sloužit jako základ pro stanovení výše jeho úkolové složky mzdy.


GPS AGRO mini

Novinkou v sortimentu je přenosná jednotka, díky které schopní vyřešit sledování méně vytížených strojů a tím mít pod kontrolou například kombajny, řezačky a jiné sezónní stroje.