Pozor, nová adresa: Hviezdoslavova 1359/53, 627 00 Slatina !
20 ledna, 2019

RTK Modemy

Pozice získaná ze systému GNSS je korigována použitím RTK korekčního signálu  (rozdíl mezi skutečnou pozicí a pozicí získanou GPS systémem). Pevná základní RTK stanice nebo VRS získá pro jednotku GPS korekci pozice z GPS oproti pozici skutečné, vztažené k referenčnímu bodu na zemi. Tedy pozici s přesností do 2 cm. Potom přenese tuto RTK korekci pomocí RTK modemu do GPS přijímače, který je schopen tuto RTK korekci přijmout.

 


Základní popis :

Použití jedné GSM SIM karty nebo pro maximální zvýhodnění užitím dvou GSM SIM cards ( dvou rozdílných GSM operátorů) v jednom RTK modemu. Když jeden z nich, který je momentálně nosičem RTK korekce (2G/3G/4G -LTE) „spadne“, ten druhý se během 1-2 sekundy přepne na druhý a drží fixaci RTK, Je to proto, že oba dva jsou aktivní pod jednou RTK identifikací. Tento čas je dostatečně krátký, aby držel fixaci RTK a tím funkčnost autopilota. I když sám neví, který s nich je momentálně aktivní.

  • Vzdálený přístup k datům, ovládání a nastavení ( přehrání, nahrání a správa).
  • Diagnostická hlášení ( GSM/ VRS/BS komunikace, Hlavní zprávy jednotky).
  • Komunikační protool modemu  TCP, FTP and UDP
  • Frekvenční pásmo GSM  850/900/1800/1900 Mhz
  • CAN BUS komunikace


Popis přenosu RTK korekce ( RTKMD/L jednotka – vstup/výstup ):

1. Jednotka RTK detekuje přítomnost GPS signálu na portu J7 ( GPS spojení). Je-li přítomna věta GGA, znamená to, že je spojení s GPS. Jestliže věta GGA (GGA datový řetězec) není přítomna více jak 10 sekund, GPS je odpojen.

2. Jestliže je detekováno spojení s GPS, potom může dojít ke spojení s NTRIP serverem  (pokud je správně definována  IP adresa, port, připojovací bod (mounting point), uživatelské jméno a heslo.

3. Dvě nezávislé  GSM SIM karty , pracující s  2G/3G/4G – LTE signálem . Jestliže signál první GSM SIM karty není dostupný do 10 sekund. Detekční proces startuje tak, jak bylo zmíněno v bodě 1.

4. Obě GSM SIM karty přijímají stejný RTK korekční signál (GGA  věta) pro GPS systém pod jednou identifikací.